preloader

  QUADRE A – TINC/HE TINGUT:

  Cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, cirurgia de vàlvula cardíaca, col·locació de stent o pneumotòrax (pulmó col·lapsat).

  Asma, sibilàncies, al·lèrgies greus, febre del fenc o vies respiratòries congestionades en els darrers 12 mesos que limiti la meva activitat física/
  exercici.

  Bronquitis recurrent i tos persistent en els darrers 12 mesos, O han estat diagnosticats amb emfisema.

  Un diagnòstic de COVID-19.

  2 - Tinc més de 45 anys

  QUADRE B – TINC MÉS DE 45 ANYS I:

  Actualment fumo o inhalo nicotina per altres mitjans

  Tinc un nivell alt de colesterol

  Tinc pressió arterial alta.

  He tingut un familiar (de 1r. o 2n grau de consanguinitat) que va morir de mort sobtada o de malaltia cardíaca o accident cerebrovascular
  abans dels 50 anys, O tinc antecedents familiars de malaltia cardíaca abans dels 50 anys (inclosos ritmes cardíacs anormals,
  malaltia de les artèries coronàries o cardiomiopatia)

  3-Em costa fer exercici moderat (per exemple, caminar 1,6 quilòmetres en 12 minuts o nedar 200 metres/iardes sense descansar),
  O no he pogut participar en una activitat física normal degut a raons d'estat físic o de salut en els darrers 12 mesos.

  4-He tingut problemes amb els meus ulls, orelles, o fosses nasals / sins paranasals.

  Cirurgia sinusal en els darrers 6 mesos

  Malalties de l'orella o cirurgia de l'orella, pèrdua d'audició o alteracions de l'equilibri.

  Sinusitis recurrent en els darrers 12 mesos

  Cirurgia ocular en els darrers 3 mesos

  5-He tingut una cirurgia en els darrers 12 mesos, O tinc problemes continus relacionats amb una cirurgia anterior.

  6-He perdut el coneixement, he tingut mals de cap per migranya, convulsions, accident cerebrovascular, lesió significativa
  al cap, o he patit de lesió o malaltia neurològica persistent.

  CUADRO D – TENGO/HE TENIDO:

  Lesión en la cabeza con pérdida de conciencia en los últimos 5 años.

  Lesiones o enfermedades neurológicas persistentes.

  Dolores de cabeza recurrentes por migraña en los últimos 12 meses, o tomo medicamentos para prevenirlos.

  Desvanecimientos o desmayos (pérdida total/parcial de la conciencia) en los últimos 5 años.

  Epilepsia, ataques o convulsiones, O tomo medicamentos para prevenirlos.

  7-He tenido problemas psicológicos (o he recibido tratamiento psicológico en los últimos 5 años), me diagnosticaron una discapacidad
  de aprendizaje, trastorno de la personalidad, ataques de pánico o una adicción a las drogas o el alcohol.

  QUADRE E – TINC/HE TINGUT:

  Salut conductual, problemes mentals o psicològics que requereixin tractament mèdic/psiquiàtric.

  Depressió Major, tendència suïcida, atacs de pànic, trastorn bipolar descontrolat que requereix medicació/tractament psiquiàtric.

  He estat diagnosticat amb una condició de salut mental o amb un trastorn d'aprenentatge/desenvolupament que requereix atenció contínua.

  Una addicció a les drogues oa l'alcohol que requereix tractament en els darrers 5 anys.

  8-He tingut problemes d'esquena, hèrnia, úlceres o diabetis.

  QUADRE F – TINC/HE TINGUT:

  Problemes recurrents a l'esquena en els darrers 6 mesos que limiten la meva activitat diària.

  Cirurgia d'esquena o columna vertebral en els darrers 12 mesos

  Diabetis, ja sigui controlada per insulina o per dieta, o diabetis gestacional en els darrers 12 mesos.

  Una hèrnia no corregida que limita les meves habilitats físiques.

  Úlceres actives o no tractades, ferides problemàtiques o cirurgia d'úlceres en els darrers 6 mesos.

  9-He tingut problemes estomacals o intestinals, incloent diarrea recent.

  CUADRO G – TENGO:

  Cirurgia d'ostomia i no tinc autorització mèdica per nedar o participar en activitat física.

  Deshidratació que requereix intervenció mèdica en els darrers 7 dies.

  Úlceres estomacals o intestinals actives o no tractades o cirurgia d'úlceres en els darrers 6 mesos.

  Ardor d'estómac freqüent, regurgitació o malaltia per reflux gastroesofàgic (ERGE).

  Colitis ulcerosa activa o no controlada o malaltia de Crohn.

  Cirurgia bariàtrica en els darrers 12 mesos.

  Si ha respòs NO a les 10 preguntes anteriors, no cal una avaluació mèdica. Si us plau, llegiu i accepteu la declaració del
  participant a continuació amb la data i la signatura.
  Declaració del Participant: He respost totes les preguntes honestament, i entenc que accepto la responsabilitat per qualsevol conseqüència resultant de qualsevol pregunta que pugui haver respost inexactament o per no haver revelat qualsevol condició de salut existent o passada.

  Si ha respòs SI a les preguntes 3, 5 o 10 anteriors O a qualsevol de les preguntes de les subpreguntes, llegiu i accepteu la declaració
  anterior amb la data i la seva signatura I porteu el Formulari d'Avaluació mèdica (consulteu al personal del centre) al vostre metge, per a una avaluació mèdica. La participació en un programa d'entrenament de busseig requereix l'aprovació del vostre metge.

  (c) 2023- Dream Dive Tossa de Mar SLU - All rights reserved.

  ca